Foto: Ministarstvo pravde

Održavanje ovakvih seminara je jedinstven način da se profesionalci upoznaju šta zakon donosi,  a imajući u vidu da su oni deo jednog velikog tima i važni partneri u zaštiti od nasilja u porodici, upravo ovaj seminar je pomogao da oni prepoznaju šta su im obaveze i šta se od njih u sistemu očekuje“, rekla je predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić Čaluković.

Ona je istakla da je timski rad i saradnja svih nadležnih organa veoma bitna za zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici i dodala da su ovakvi seminari samo deo velike palete aktivnosti koje Ministarstvo pravde radi, navodi se u saopštenju.

Mirčić Čaluković naglasila je, dodaje se u saopštenju Ministarstva pravde, da je veoma važna podrška Grupama za koordinaciju i saradnju, koje su formirane na području svakog osnovnog tužilaštva u Srbiji, a čine ih tužilac, predstavnik centra za socijalni rad i nadležni policijski službenik.

Mentori dolaze i direktno na konkretnim slučajevima pružaju podršku kako rešiti slučaj, kako izraditi individualni plan zaštite i podrške žrtvi. Kolege iz svih sistema vrlo aktivno su učestvovale i čini mi se da im je značilo“, istakla je Mirčić Čaluković.

Čaluković je napomenula da su u gradovima u kojima su seminari ranije održavani – u Užicu, Čačku, Kruševcu, Nišu, Kragujevcu, Somboru i Beogradu bolji rezultati i pomaci u radu već vidljivi, a smatra da će i novoizrađena brošura o pitanjima koja najviše muče učesnike u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici biti još jedan benefit aktivnosti i da će svima dobro doći kako bi se isključilo nasilje.

Profesor Emir Ćorović sa Državnog fakulteta u Novom Pazaru istakao je važnost grupa za koordinaciju i saradnju, koje je predvideo Zakon osprečavanju nasilja u porodicu, kojima je jedan od osnovnih ciljeva pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja.

Postoji širok spektar različitih mera koje se mogu preduzeti u cilju zaštite žrtava nasilja u porodici i drugih krivičnih dela koje potpadaju pod ingerenciju pomenutog zakona. Multisektorska saradnja proizilazi iz Istanbulske konvencije i jako je dobro što je zakonodavac prepoznao to i da u pomenutoj Grupi za koordinaciju i saradnju postoji zakonom ustanovljena obaveza da sarađuju policija, tužilaštvo, centri za socijalni rad, sudovi opšte nadležnosti, kao i prekršajni sudovi. Bitno je reći da se multisektorskim pristupom lakše iznalazi rešenje za odgovarajući problem“, rekao je Ćorović.

Kako se dodaje, koordinator zajedničkog projekta iz UN Maja Branković Đundić rekla je da ovaj program partnerski sprovode Ministarstvo pravde i UN i dodala da nije dovoljno doneti zakon, nego je bitno obezbediti i njegovo sprovođenje, kao i da je suština Zakona o sprečavanju nasilja u porodici da žrtve treba da budu u centru intervencije svih institucija i svih partnera na lokalnom nivou.

Na seminaru u Boru bili su prisutni predstavnici zdravstvenih, obrazovnih ustanova, centara za socijalni rad, policijskih stanica, javnog tužilaštva, Nacionalne službe za zapošljavanje iz Bora, Majdanpeka, Kladova i Negotina.

Pored danas održanog u Boru, isti seminari tokom prošle nedelje održani su i za područje Policijske uprave Leskovac, gde su bili predstavnici nadležnih organa iz Leskovca, Lebana, Medveđe, Crne Trave, Vlasotinca i Bojnika, kao i na Zlatiboru za predstavnike Prijepolja, Priboja i Nove Varoši.