Ilustracija Foto: Freeimages/Dan MacDonald

Osnivač i jedini član društva je Autonomna pokrajina Vojvodina, kao vlasnik 100 odsto udela u ukupnom kapitalu društva.

„Naučno-tehnološki park Novi Sad“ d.o.o. ima za cilj da omogući istraživačima u naučnoistraživačkim institucijama da rezultate svojih istraživanja pretoče u proizvode, usluge, procese ili softver koji će naći svoje mesto na tržištu, ističe se u obrazloženju odluke.

“Osim toga, Naučno-tehnološki park  treba da omogući veću vidljivost fakulteta u međunarodnom i domaćem privrednom i istraživačkom okruženju, kao i da pomogne preduzetnicima koji započinju novi biznis (start-up) u oblasti visokih tehnologija. Naučno-tehnološki park Novi Sad treba, takođe, da omogući većem broju najboljih studenata da nakon završetka svojih studija nađu posao u domenu istraživanja i razvoja u Novom Sadu. U okviru Naučno-tehnološkog parka Novi Sad organizovaće se mreža institucija koja treba da omoguće transfer tehnologija i znanja iz istraživačkog okruženja u  privrednu delatnost”, navodi se u saopštenju Pokrajinske vlade.

Odluku o osnivanju Naučno-tehnološkog parka Novi Sad  d.o.o. doneće pokrajinska Skupština na narednoj sednici.

Povezani tekstovi