Foto: N1

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da problem nasilja u porodici godinama postoji u Srbiji i naglasio da je samo ove godine ubijeno 19 žena.

Prema njegovim rečima, pooštravanje sankcija je jedno od rešenja. kao i zajednička saradnja institucija i ženskih organizacija.

„Želeo bih da čujem od vas šta je to što možemo zajedno da uradimo i kako možemo da pomognemo,“ rekao je Stefanović.

Direktor nevladine organizacije Centar za podršku ženama Biljana Stepanov složila se da je koordinacija i saradnja svih institucija, posebno Tužilaštva, policije i centara za socijalni rad ključna.

Stepanov je pozvala i na što hitnije donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti.

Savetnica predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Branka Drašković je podsetila da Srbija i dalje nema nacionalni SOS telefon koji bi radio 24 sata dnevno.

Koordinaciono telo je pokrenulo taj proces i izborili smo se da se usvoji Pravilnik a sledeće nedelje ćemo se sastati sa predstavnicima civilnog sektora kako bismo predstavili dalje korake, rekla je Drašković.