I danas, iako nije najbolje rešenje pre svega zbog ekologije, ovaj je sistem u funkciji i u Rudniku bakra Majdanpek su zato i krenuli u projektovanje moćnijeg sistema za potpuno eliminisanje jezera. Ispitivanja koja su prethodila projektu podrazumevala su i ispitivanje kvaliteta vode, njime je utvrđen povećan sadržaj gvožđa, cinka, bakra i suspendovanih materija, neophodna zbog ugradnje adekvatnog sistema za prečišćavanje. Projektom ispumpavanja vode iz jezera na Južnom reviru majdanpečki Rudnik bakra 2008. konkurisao je za sredstva NIP-a i za njega dobio zeleno svetlo, pa je ovogodišnjim budžetom Ministarstva za NIP predviđeno njegovo finansiranje. Nešto više od polovine potrebnih sredstava, posao je inače vredan 48 miliona dinara, obezbediće Rudnik bakra Majdanpek koji je većplatio izradu projekta, a čekaju ga i troškovi geodetskih snimanja i zemljanih radova vezanih za plato za buduću pumpnu stanicu i trase cevovoda. Sa nepuna 22 miliona dinara sredstava NIP-a biće finansirana mašinska i elektrooprema, kao i građevinski i montažni radovi.

S obzirom na to da je kapacitet budućeg sistema 200 litara vode u sekundi, odgovorni u majdanpečkom rudniku procenjuju da će sva voda iz jezera biti ispumpana za dve godine. Sastavni deo ovog moćnog sistem je i sistema za prečišćavanje, betonski bazen na čijem će dnu biti ostavljene drenažne cevi i petoslojni zeolitski filter metar i po debljine zahvaljujući kome će se u Mali Pek ispuštati voda očišćena od štetnih materija pa će spadati u drugu kategoriju.

Kako Danas saznaje, ispumpavanje jezera na Južnom reviru treba da počne ove godine. Rudnik bakra Majdanpek većje završio plato za pumpnu stanicu i započeo zemljane radove za trasu cevovoda koja bi, ako sve bude išlo planiranim tokom, trebalo da bude urađena do aprila. Ostaje da se u međuvremenu sa resornim ministarstvom dogovori dinamika priliva sredstava za radove koji se finansiraju sredstvima NIP-a.