Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja

Na konferenciji je bilo reči o aktivnostima civilnog i državnog sektora u odgovoru na HIV epidemiju naročito kada je u pitanju socijalna briga, zdravstvena zaštita i pravna pomoć osobama koje žive sa HIV – om i sidom (PLHIV), ali i prevencija i mogućnost zaustavljanja širenja infekcije, kao i smanjenja stigme i diskriminacije prema ovoj populaciji.

Ministar Đorđević rekao je da Republika Srbija želi da izgradi civilizovano i moderno društvo u kojem će svi građani imati ista prava, kao i da će nastaviti da radi sve ono što je u interesu njenih građana.

„Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ima sve važniju ulogu u životu osoba koje žive sa HIV – om. U narednoj godini aktivno će se uključiti u proces unapređenja usluga socijalne zaštite za osobe koje žive sa HIV – om u Republici Srbiji i to putem standardizacije i uvođenja inovativnih oblika usluga u zajednici, u sistem socijalne zaštite“.

Đorđević je još izjavio da će zaključci ove konferencije poslužiti Ministarstvu da, u okviru svojih mogućnosti, preduzme sve potrebne mere kako bi se unapredili uslovi života osoba koje žive sa HIV.

Ministar Đorđević najavio da će naredne godine, na ovaj isti dan, predstaviti rezultate onoga što je urađeno.

Konferencija je održana povodom Svetskog dana borbe protiv side (World AIDS Day).