GSA: Kakav je po Vama trenutni položaj LGBT osoba u Srbiji i stanje njihovih ljudskih prava?

Dačić: SPS je mišljenja da je očigledno da se lezbejke, gejevi, biseksualne i transrodne osobe i dalje susreću s visokim nivoom nasilja u društvu. Državni organi moraju da se sistemski pozabave ovim problemom. Drugi problem koji LGBT organizacije navode kao hroničan je diskriminacija. Nažalost, iako SPS pretpostavlja da je ovaj problem prisutan, on nije dovoljno vidljiv pošto niti organizacije niti LGBT osobe koriste dovoljno mehanizme koji postoje za njegovo rešavanje.

SPS smatra da je, uprkos svemu, položaj LGBT osoba manje loš nego pre četiri godine i da su se desile mnoge promene koje su omogućile da se LGBT osobe iskažu u društvu. Osim donošenja Zakona o zabrani diskriminacije, povećana je vidljivost i zajednice i problema sa kojima se suočava. Došlo je i da pomaka u radu državnih organa, stvara se nova sudska praksa, država finansira aktivnosti LGBT organizacija…

Da li imate plan za povećanje tolerancije i smanjenje nasilja i diskriminacije nad LGBT populacijom?

– SPS zastupa stav da problem nasilja i diskriminacije treba rešavati sveobuhvatno, pošto nisu samo LGBT osobe pogođene njime, već i žene, deca, Romi, osobe s invaliditetom… Rešavanju ovih problema neophodno je pristupiti sistemski uključivanjem svih nadležnih državnih organa izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, organizacija koje predstavljaju žrtve nasilja i diskriminacije, medija. SPS ističe da je u okviru državnih organa u kojima je zastupljen podržava interese ugroženih grupa, pa i LGBT zajednice (recimo, podrškom izglasavanju Zakona o zabrani diskriminacije, redovnim pružanjem policijske zaštite svim mestima okupljanja LGBT osoba, efikasnijim radom policijskih organa u slučajevima nasilja nad LGBT osobama, itd).

Da li ćete vi i vaša stranka u sledećem sazivu parlamenta podržati izmene i dopune Krivičnog zakona, koje se odnose uvođenje instituta „zločina iz mržnje“?

– Da.

Kakav je Vaš stav o održavanju Parade ponosa i da li ćete je podržati svojim prisustvom ili na neki drugi način?

– Iako je pravo na okupljanje jedno od garantovanih ljudskih prava, stav SPS je da sada ne postoje potrebni uslovi za organizovanje Parade ponosa koji neće izazvati nasilje visokog nivoa, veliku materijalnu štetu i pre svega negativnu reakciju većine društva na taj događaj i LGBT zajednicu. SPS je pre svega stranka koja realno sagledava situaciju u društvu i zbog odgovornosti koju nosi ne želi da podržava avanturističke poduhvate, makar po cenu negativnih ocena od strane LGBT pokreta.

Gde su „autovani“ na izbornim listama

Zašto na izbornim listama Vaše političke stranke nema „autovanih“ LGBT osoba i da li ćete preduzimati neke korake da im to omogućite u nekim od narednih izbornih ciklusa?

– SPS je jasno pokazao svoj stav o LGBT pitanju i kroz svoj program i angažovanjem najpoznatijeg gej aktiviste u Srbiji za visokog funkcionera partije i jedinog javnog geja na političkoj sceni u Srbiji.Preuzeto sa: gsa.org.rs

Oprema redakcijska