Poverenica: Potrebno dalje unapređenje položaja LGBT populacije u Srbiji 1Brankica Janković Foto: Medija centar

Ona je u saopštenju istakla da zakonom, pre svega, treba urediti niz preostalih pitanja u vezi sa promenom pola i regulisanjem istopolnih partnerstava, kao i da se mora nastaviti sa senzibilizacijom zaposlenih u državnim organima i zdravstvu za rad sa LGBT osobama.

Poverenica je ukazala da u društvu i dalje postoje socijalna distanca, govor mržnje, uvredljivi, ponižavajući, pa čak i nasilni odnos prema LGBT osobama, što obeshrabruje pojedince da se obrate institucijama za zaštitu.

„To potvrđuju i podaci poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji pokazuju da pritužbe zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i dalje u najvećoj meri podnose organizacije koje se bave zaštitom prava LGBT osoba… Osnovna ljudska prava ne smeju da budu nikome uskraćena“, navela je poverenica.

Ona je dodala da je potrebno da svi nadležni kontinuirano preduzimaju mere i adekvatno reaguju na kršenja prava, kako bi LGBT osobama bilo omogućeno da vode dostojanstven život, ravnopravni sa svim građanima i građankama Srbije.