Foto: ravnopravnost.gov.rs

Izrađeni u saradnji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Centra za unapređenje pravnih studija.

Priručnici su, kako je saopšteno, namenjeni organizacijama civilnog društva, advokatima i pravnicima koji se bave zaštitom od diskriminacije.

Poverenica Brankica Janković navela je da vodiči predstavljaju veoma koristan alat jer sadrže konkretne savete i primere koji se mogu primeniti na različite situacije u praksi.

Ona je istakla da dokazivanje diskriminatornog postupanja nije uvek jednostavno, ali da svaki uspešno otkriven slučaj može napraviti veliki pomak u borbi protiv diskriminacije.

„Vodič za situaciono testiranje diskriminacije“ namenjen je aktivistima i aktivistkinjama koji se u okviru organizacija civilnog društva bore protiv diskriminacije u pojedinačnim slučajevima, naročito putem prikupljanja dokaza o diskriminatornom postupanju.

U njemu se obrađuju teme među kojima su pojam situacionog testiranja, istorija, metodologija i principi na kojima se zasniva situaciono testiranje, vrste testiranja, oblasti u kojima se ono može koristiti.

Vodič za stratešku parnicu je namenjen organizacijama civilnog društva, advokatima i pravnicima koji imaju nameru da pokretanjem postupaka za zaštitu od diskriminacije u pojedinačnim slučajevima doprinesu razvoju sudske prakse i postupanja organa vlasti u oblasti zabrane diskriminacije.

Ovaj priručnik upućuje čitaoce na razmišljanje o cilju strateške parnice, izboru organa pred kojim se namerava pokrenuti postupak, odnosu advokata, stranke u postupku i organizacije civilnog društva u toku trajanja strateške parnice, upravljanju informacijama i podacima vezanim za stratešku parnicu i drugim sličnim temama.

Skup su organizovali Centar za unapređenje pravnih studija u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i partnerskim organizacijama civilnog društva, Jednakost, AIRE Centar, Sivil Rajts Difenders, Edukacioni centar i Peščanik, navdeno je u saopštenju.

Izradu vodiča i njihovo predstavljanje je podržala Evropska unija u okviru projekta „Obezbeđenje efektivne podrške članovima najdiskriminisanijih grupa i njihovim organizacijama“.