Foto: FoNet/SRS

Pretres će početi uvodnim izlaganjem predsedavajućeg sudije, nakon čega će uslediti usmena argumentacija Tužilaštva i Šešelja u vezi sa žalbom, u slučaju da Šešelj prisustvuje pretresu, piše u saopštenju Haško suda.

Branilac u pripravnosti je već imenovan, kako bi se obezbedilo da Šešeljeva proceduralna prava budu poštovana, u slučaju da on odluči da ne prisustvuje pretresu, navodi Tribunal.

Pretresno veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je 31. marta 2016. Šešelja oslobodilo krivice po svih devet tačaka optužnice kojom su mu stavljani na teret zločini protiv čovečnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja.

Optužnicom se navodi da je Šešelj počinio zločine učešćem u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji je imao za cilj prisilno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva iz delova Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine.

Tužilaštvo je 2. maja 2016. godine Mehanizmu podnelo žalbu na presudu Pretresnog veća MKSJ.