Profesori i studenti Ekonomskog fakulteta zajedno u akciji ozelenjavanja dvorišta 1Foto: promo

Volontersku akciju zvanično je otvorio Branislav Boričić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji je istakao da je prenošenje znanja studentima najbitnije, a da će ova inicijativa kreiranja zelene oaze to samo pospešiti, jer će se studenti osećati na fakultetu još prijatnije.

U volonterskoj akciji uređenja dvorišta učestvovali su zaposleni kompanije Japan Tabacco International (JTI) koju su omogućili ovu akciju donacijom u iznosu od 1,4 miliona dinara.

Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i komunikacija kompanije JTI istakao je da je Ekonomski fakultet poznat po kvalitetu svojih kadrova – a da je iskustvo do sada pokazalo da se njihova znanja i vrednosti koje neguju savršeno uklapaju u profil kompanije donatora, Japan Tobacco International.