Kako se navodi u saopštenju, detaljne informacije potražite na sajtu www.dobrovoljno.rfzo.rs, gde se može naći i kompletan cenovnik, uslove osiguranja, kontakte, i onlajn obrazac.

Putna polisa RFZO-a omogućava osiguraniku da se u slučaju potrebe obrati najbližoj zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne van zemlje, ne ograničavajući ga na državne ustanove ili bilo kakvu drugu mrežu zdravstvenih ustanova. Trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu biće refundiran, uz račun i medicinski dokument, a rok za isplatu je 14 dana.

Za priznavanje troškova nije od značaja ni to da li sa zemljom putovanja Srbija ima sklopljen međudržavni ugovor, koji, primera radi, nije sklopljen sa Grčkom – najčešćom letnjom destinacijom građana Srbije. Polisa, dakle, važi za zemlje za koje je izdata, bez ikakvih ograničenja.

Za putnu polisu ne postoje ograničenje ni po pitanju godina starosti, pa su u RFZO posebno ističu svoje osiguranike-putnike u osamdesetim i devedesetim godinama.

Orijentacija RFZO na proizvode koji treba da su dostupni i pristupačni svim građanima, ogleda se i u cenama. Cena porodične polise za Grčku, kao i bilo koju drugu evropsku zemlju uključujući i Tursku i Rusiju, za put od 10 dana iznosi 780 dinara po osobi, za 15 dana 1.090 dinara po osobi, dok se put od pet dana može osigurati za 390 dinara. Pri tome, pojam porodice ovde obuhvata ne samo roditelje sa decom već i bake i deke, navodi se u saopštenju RFZO.