Rizik od siromaštva penzionera u EU u porastu 1Foto: Stefana Savić

U 2013. godini broj penzionera koji su se nalazili u riziku od siromaštva iznosio je 12,6 odsto.

U većini od 27 država članica EU, za koje su dostupni podaci za 2017. godinu, procenat penzionera koji su izloženi riziku od siromaštva je između 10 i 25 odsto. Četiri zemlje sa stopom rizika od siromaštva iznad 30 odsto u 2017. godini bile su Estonija, Letonija, Litvanija i Bugarska.

Rizik od siromaštva penzionera u EU u porastu 2

Na drugoj strani skale, države sa najnižom stopom rizika od siromaštva za penzionere u 2017. bile su u Francuska sa rizikom od sedam odsto, Slovačka sa jednim procentom iznad, Danska, Mađarska i Luksemburg sa rizikom od devet odsto.

Širom Evbropske unije između 2010. i 2017, udio žena penzionera pod rizikom od siromaštva je oko dva-tri procentna poena veći od stope za penzionere muškaraca.

Rizik od siromaštva penzionera u EU u porastu 3

Pre dve godine postojale su četiri države članice u kojima je stopa rizika od siromaštva žena penzionera bila više od deset procentnih poena veća od stope za penzionere i to su bile Estonija, Litvanija, Bugarska i Letonija.

Nasuprot tome, četiri zemlje su imale stope rizika od siromaštva koje su bile veće za muškarce penzionere nego za žene penzionere: Malta, Španija, Italija i Danska, navodi Eurostat.