RTS raspisala konkurs za direktora Televizije Srbije 1Foto: D. M.

Direktor se imanuje na period od četiri godine, uz mogućnost da isto lice može biti imenovano na tu funkciju najviše dva mandata uzastopno.

U oglasu, koji je objavio list Politika, navedeno je da će Upravni odbor Javne medijske ustanove RTS imenovati direktora Televizije Srbije u roku od 45 dana otvaranje prijava na konkurs, u skadu sa važećim Pravilnikom o postupku i uslovima izbora imenovanih lica.

Kao uslovi konkursa navedeni su državljanstvo Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije, VSS ili master, da je istaknuti medijski stručnjak koji se dokazao izuzetnim rezultatima rada u televizijskoj delatnosti, najmanje osam godina radnog iskustva na rukovodećim mestima.

Takođe, uslovi su i znanje jednog svetskog jezika, organizacione u rukovodeće sposobnosti dokazane u dosadašnjem radu, poznavanje tehnologije proizvodnje i pružanja audio-vizuelnih medijskih usluga,  kao i da ispunjava druge uslove pripisane zakonom.

Kandidat za direktora Televizije Srbije ne može biti nosilac javne funkcije, ni funkcije u političkoj stranci, kao ni lice koje ne ispunjava  druge uslove za obavljanje te funkcije u skladu sa zakonom.