„Nikada više neću pričati o 11.septembru 2001, izvinjavam se svima i žalim zbog svojih tvrdnji“, kazao je. Takav potez predstavlja preokret u odnosu na ranije navode Bigara.

Javnost u toj državi osudila je njegovu tvdrnju da su teroristički napadi bili „ogromna laž“ koju je plasirala američka vlada. „Dva aviona koja su udarila u Pentagon nikada nisu postojala, to je ogromna laž“, izjavio je francuski komičar prilikom gostovanja u jednoj popularnoj radijskoj emisiji. Štaviše, on je kazao da postoji osnovana sumnja da je američki raketni projektil pogodio Pentagon. Kao argument za tu tvrdnju, naveo je saznanja do kojih su došli pojedini Internet sajtovi u svetu.