Škola tranzicione pravde od 4. juna do 30. jula 1Foto: Arhiva

Škola tranzicione pravde je program neformalnog obrazovanja o sudski utvrđenim činjenicama o ratnim zločinima koji su počinjeni tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava na reparacije, inicijativama za očuvanje sećanja na žrtve, kao i stvaranju garancija neponavljanja sukoba.

Škola je namenjena studentima osnovnih i postdiplomskih studija, aktivistima civilnog društva, mladim profesionalcima u državnoj upravi, članovima političkih partija, novinarima, umetnicima i svim drugim mladim ljudima koji su zainteresovani za sticanje i proširivanje znanja o ratovima u bivšoj Jugoslaviji koje je zasnovano na sudski utvrđenim činjenicama i nepristrasnim istraživanjima. Pohađanje škole je besplatno.

Peta po redu Nacionalna škola tranzicione pravde biće posvećena sećanju na žrtve genocida u Srebrenici, ratnih zločina u Zvorniku i Skočiću, kao i etničkog čišćenja tokom operacije „Oluja“. Osim prilike da saznaju činjenice o ovim zločinima, polaznici će imati priliku i da ih sagledaju iz perspektive žrtava, te da dobiju odgovor na pitanje koje su njihove potrebe u odnosu na nasilje kojem su bili izloženi. Program uključuje i obilazak izabranih spomenika u Beogradu, koji svedoče o usvojenoj kulturi sećanja na stradanje žrtava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.