Foto: Pixabay/ Kaufdex

Predsedavajuća zemlja Кomisije za Evropu koja broji 40 zemalja članica će u periodu 2020 – 2021 biti Grčka.

Srbija je izabrana i za predstavnika Evrope i člana UNWTO Кomiteta za turizam i održiv razvoj (2019-2023).

Pomoćnica ministra Renata Pindžo je izjavila da će prisustvo Srbije u tim telima, kao i imenovanje za potpredsednika Кomisije za Evropu doprineti da se zemlja nadje na izvoru najnovijih globalnih trendova u turizmu, kao i da direktno utiče na rad te specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija koja je vodeći autoritet u svetu u oblasti turizma.

„Ovo je istovremeno i odlična prilika za bolju promociju svih turističkih potencijala Srbije, primenu najnovijih znanja u oblasti turizma i bolje pozicioniranje naše zemlje u evropskim okvirima“, ocenila je Pindžo.

Povezani tekstovi