Foto: R. Balać

Štab je na sednici zaključio da kiša koja je padala prethodnih dana u Novom Sadu nije ostavila veće posledice i da se potoci na teritoriji Novog Sada nisu izlili.

Konstatovano je da Grad Novi Sad ima dovoljno neophodne opreme za odbranu od unutrašnjih voda i da su bujični potoci pročišćeni ulaganjem sredstava iz gradskog budžeta u prethodnom periodu.

Štab je apelovano da građani ne odlažu otpad u potocima i odvodnim kanalima, jer na taj način „ugrožavaju javni sistem odbrane od voda“.

Usvojen je i Godišnji program aktivnosti na smanjenju rizika od poplava na vodama drugog reda i unutrašnjim vodama sa planiranim sredstvima za 2019, kao i Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji Grada.

Usvojen je predlog Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije za 2018, predlog Plana rada štaba za 2019. godinu, kao i Izveštaj o stanju izvršenih preventivnih i operativnih mera zaštite od poplava na vodama drugog reda u 2018.

Povezani tekstovi