Stefanović:Šta su uradile NVO za migrante? 1Medija centar

Ne razumem zašto je bolje da stoje na hladnom po kiši, u nekim šatorčićima, ili da dobijaju hranu sa kazana, osim ako to nije interes tih koji dobijaju sredstva za to da se takva operacija nastavi ne bili oni nastavili da budu finansirani, da kažem suštinu, rekao je Stefanović u Skupštini Srbije gde je učestvovao u predstavljanju akcije Isključi nasilje.

Zašto biste nekog pozvali da bude u parku, a ne da ide u smeštaj koji je obezbeđen na najhumani način, osim ako to, kaže Stefanović, nije interes organizatora da pere neke pare.

On je upitao da li je neka od silnih nevladinih organizacija koje se toliko brinu o migrantima napravila smeštaj za bar desetak njih i dodao da nije, „uprkos silnog novac koje su dobili“.

Govoreći o akciji Isključi nasilje, Stefanović je rekao da je usvojena nulta tolerancija prema nasilju, navodeći da predloženi zakon protiv nasilja u porodici odražava takav
stav dražve.

On je rekao da sve više žena odlučuje da prijavi nasilje koje doživi i naglasio da niko, ni komšije, ne sme da okreće glavu kada se to dešava, jer policajac i sudija ne mogu da budu na svakom mestu.

Moramo da pokažemo jedinstvo celog društva u borbi protiv tog zla, rekao je Stefanović.

Ministarka pravde Nela Kuburović podsetila je da je to ministarstvo pokrenulo akciju Isključi nasilje, čiji je cilj da žrtve prepoznaju svoja prava.

Prema njenim rečima, predlozi izmena zakona, o kojima raspravlju poslanici, predviđaju multisektorsku saradnju kako bi se sprečilo nasilje i pomogla žrtva.

Predsednika Skupštine Maja Gojković je naglasila da će ove izmene Skuptšina usvojiti do 25 novembra kada je Dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Ona je naglasila da se držva ne bori protiv toga nasilja samo simbolično, već i konkretno što se vidi i iz zakona koji se usvajaju u Parlamentu.