Stojiljković: Vlast ne trpi medije sem držača mikrofona 1Foto: Medija centar

Situacija je jako teška, iskoristimo ove razgovore da se međusobno povežemo i umrežimo, rekao je Stojiljković, na Medijskom forumu, ukazujući na stanje sa medijima i demokratijom u Srbiji.

On je posebno upozorio na prekarni rad u medijima, tako da su mu prilike bile potpuno jasne kad su novinari objasnili da moraju da rade više „tezgi“ da bi mogli normalno da žive.

Govoreći o važnosti medija, Stojiljković je podsetio da oni više nisu dodatak demokratiji već „konstitutivni“ deo moderne demokratije.

„Stuktura vlasništva, tansparentnost ili ne, uticaj oglašivača, aranžmani sa konkursima kojim se finansiraju mediji u lokalnim samoupravama je nešto što govori o mogućnostima da mediji budu samostalni ili o razvijenom, razornom političkom klijentilizmu i korupciji“, rekao je Stojiljković.

Prema njegovim rečima, vlast kontroliše i socijalne mreže, jer ih je prekrila „botovima“ i „preuzima, okupira različite mreže i deluje vrlo efikasno“.

„Prilike sa socijalim mrežama nisu ni malo optimističke kako je moglo da izgleda kada su se pojavile pre desetak godina“, zaključio je Stojiljković.