Švajcarski recept za informacije  1Foto: Pixabay

Njen sadržaj, kako je istaknuto na promociji, sada uključuje poseban portal Skupštine grada, budžetski portal, i poseban segment namenjen otvorenim podacima i ciljevima održivog razvoj.

-Redizajniranje veb stranice zrenjaninske skuštine na kome se nalazi budžetski portal otvara nove načine za učešće građana u odlučivanjuu budžetu. Građani imaju pristup informacijama o budžetu, kao i mogućnost da predlažu projekte, a dijalog o budžetu vodi ka jačanju poverenja između građana i lokalnih samouprava – objasnila je Saša Miler, šefica Odeljenja za dobro upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju.

Nova internet stranica posvećena je pre svega građanima i servisima građana, a budžetski portal je jedistvena aplikacija razvijena upravo za Skupštinu grada Zrenjanina.

-U tom segmentu građani će po prvi put imati informacije o lokalnim prihodima i rashodima, pregled budžeta po mesnim zajednicama i omogućiti im da predlože i glasaju za projekte koje je predložila lokalna samouprava – rekla je Biljana Ledeničan, rukovodilac portfelja u UNDP-u.

Izradu nove veb stranice sproveo je tim Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) angažovanjem Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.