Više od polovine maslina u Evropi uzgaja se u Španiji 1Foto: Pixabay/AhmedWassim

Oko 4.6 miliona hektara zemljišta Evropske unije pokriveno je stablima maslina, a u svega osam država članica ovo drvo je zasađeno na preko 1.000 hektara.

Od ukupne površine pod maslinama, 55 odsto se nalazi u Španiji, 23 u Italiji, u Grčkoj 15 odsto i u Portugalu sedam.

Više od polovine maslina u Evropi uzgaja se u Španiji 2

Kako su pokazali podaci, Francuska, Hrvatska, Kipar i Slovenija zajedno čine oko jedan odsto površine pod maslinama u Evropi.

Najmanje gusto zasađeni maslinjaci (manje od 140 stabala po hektaru), obuhvataju oko 40 odsto površina.

Gotovo je isti procenat površina prekrivenih maslinama sa gustinom od 149 do 399 stabala po hektaru, dok je preostalih pet odsto prekriveno gusto zasejanim maslinama (400 stabala po hektaru).

Maslina je veoma izdržljiva biljka, otprona na sušu i poznata po svojoj dugovečnosti.

Većina stabala masline u EU je veoma stara, a oko 2.5 odsto stabala je staro najmanje pedeset godina.