Vlada usvojila Predlog zakona o dualnom modelu studija 1Foto: Aleksandar Veljković (Arhiva)

„Vodeći se pozitivnim iskustvima evropskih zemalja ustanovljena je potreba da se u domaćem sistemu visokog ovrazovanja omogući organizovanje dualnog modela studija, koji bi bio dovoljno opšti, ali istovremeno fleksibilan i koji bi mogao da se primenjuje u zavisnosti od potreba visokoškolskih ustanova koje nude akademsko i strukovno obrazovanje, a zainteresovane su da njihovi studenti stiču znanja i kroz učenje kroz rad u kompanijama, tako da taj rad bude vrednovan putem školarina, stipendija ili na neki drugi način“, navodi se u obrazloženju.

Primena dualnog modela studija, kako se ističe, doprineće razvoju istraživanja i inovacija, jer manje kompanije često nisu u mogućnosti da formiraju istraživačko-razvojne timove, prvenstveno zbog nedostatka odgovarajućeg kadra.

„U toj situaciji, studenti dualnog modela mogu biti spona koja bi kompanijama ukazala na savremena dostignuća i podstakla saradnju univerziteta i kompanija na realizaciji naučno-istraživačkih projekata“, dodaje se u saopštenju.