Foto: Pokrajinska Vlada, Vladimir Jovanović

… predstavnici organa AP Vojvodine, javnih preduzeća, službi, uprava i drugih ustanova i organizacija koje osnivaju Skupština AP Vojvodine i Pokrajinska vlada.

O modelu Pokrajinskog antikorupcijskog plana govorila je Marijana Obradović, pomoćnica direktora za poslove prevencije u Agenciji za borbu protiv korupcije, a Predlog nacrta Pokrajinskog antikorupcijskog plana prezentovala je Nela Milišić, predsednica radne grupe za izradu tog dokumenta.

U uvodnom obraćanju Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade, podsetio je da obaveza donošenja tog izuzetno važnog dokumenta proizilazi iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, usvojene 2013. godine. Ta strategija, kako je rekao, zasniva se na nekoliko temeljnih načela, od kojih je najvažnije načelo nulte tolerancije na korupciju.

„Načelo nulte tolerancije jasno govori da nijedan oblik korupcije, pa makar on bio i najsitniji, za društvo – nije prihvatljiv. Upravo zato, borba protiv svakog oblika korupcije, bez obzira na njegove dimenzije ili pojavni oblik, mora biti energična i beskompromisna“, rekao je Milićević i istakao da je Pokrajinski antikorupcijski plan rezultat čvrste opredeljenosti Pokrajinske vlade da stvori jasan i nedvosmislen regulatorni okvir i da u njemu definiše efikasne alate i mehanizme za borbu protiv korupcije. Takođe je istakao da će Pokrajinska vlada beskompromisno insistirati na visokom nivou odgovornosti.

Akcionim planom za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, za Poglavlje 23, koje obuhvata pravosuđe, osnovna prava i borbu protiv korupcije, predviđeno je jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou teritorijalne autonomije.

U Predlogu nacrta, koji je iznela Nela Milišić, usvajanje i primena Pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP) za Vojvodinu je u skladu i sa jednim od ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, koja takođe prepoznaje problem nepostojanja sistemske antikorupcijske politike na nivou kako jedinica lokalne samouprave tako i autonomnih pokrajina. Koncept PAP-a zasnovan je na identifikovanju normativnih, institucionalnih, organizacionih i praktičnih rizika za nastanak korupcije i na sprovođenju mera za njihovo otklanjanje, odnosno na eliminisanju uzroka za nastanak korupcije, zloupotreba i nepravilnosti, kao i otklanjanju lošeg upravljanja u najširem smislu reči.

Svrha ovog dokumenta jeste da pokrajinske organe i službe učini otpornijim i osetljivijim na koruptivne rizike koji postoje u okviru nadležnosti Pokrajine. Vrednosti kojima se rukovodila ova radna grupa za izradu dokumenta su odgovornost, transparentnost, participacija, efikasnost i efektivnost i proaktivnost. Nela Milišić je istakla da na ovim vrednostima treba da počiva i sam plan, kao i proces njegovog usvajanja, konkretne primene i praćenja.

Među 15 oblasti, koliko sadrži Predlog nacrta, jesu: usvajanje propisa na pokrajinskom nivou; upravljanje sukobom interesa; razotkrivanje korupcije zaštitom uzbunjivača i upravljanje prijavama; upravljanje donacijama koje primaju organi Pokrajine; razvoj programa pomoći i solidarnosti i zaštita prava osetljivih grupa; dodela sredstava iz budžeta Pokrajine; inspekcijski nadzor; javne nabavke.

Važan proces na putu ka članstvu u EU

Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade, istakao je na javnoj raspravi da je usvajanje regulativa i definisanje mehanizama borbe protiv korupcije, važno i kao deo pregovaračkog procesa o članstvu Srbije u EU. „Elementi na kojima se zasniva čitav mehanizam borbe veoma su izričiti: puno funkcionisanje institucija sistema koje se bave borbom protiv korupcije, preventivno i represivno delovanje i, najzad, efikasno procesuiranje krivičnih dela koja sadrže koruptivni element“, naveo je Milićević.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.