Ovi priručnici su objavljeni sa glavnim ciljem da se spreči, odnosno onemogući korupcija u svim njenim oblicima. Između ostalog, objavljena je i serija praktičnih odgovora na izazove sa kojima se suočavaju vlasti i lokalni ekonomski akteri. Vodič „Konflikti interesa na lokalnom i regionalnom nivou“ sažeto upoređuje različite kodekse ponašanja pri konfliktu interesa i njihovu efikasnost protiv korupcije. Kao centralni elementi javne politike u kontekstu konflikta interesa naglašavaju se  se sledeći faktori : transparentnost, striktna definicija odgovornosti, pravila dostupnosti informacijama kao i prijavljivanje interesa.

Vodič „Učiniti pozive za tender transparentnima na lokalnom i regionalnom nivou“ bavi se strukturalnim problemima koji mogu pogodovati  korupciji i njenom maskiranju.

Treći vodič „Transparentnost i otvorena vlada“ ohrabruje lokalne i regionalne nosioce vlasti da se ponašaju „otvoreno“ u cilju preventivnog delovanja protiv korupcije.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.

Povezani tekstovi