26. juni 1913. Poginuo je Bogosav Marjanović,pešadijski major,komandant I bataljona VII puka II poziva (požarevačkog) na Čupinom bregu u borbi sa Bugarima i sahranjen je u Kumanovu.

27. juni 1821. Požarevačka opština dobila je izveštaj od kneza Miloša u kome opštinu obaveštava da je za glavnog kneza Požarevačke nahije postavio Josifa-Joksu Milosavljevića koga treba da slušaju.

28. juni 1832. Doktor Đ.Pantelić izveštava kneza Miloša iz Požarevca da će mali Mihailo uskoro biti zdrav,jer je bolest pri kraju,a da je dr Kunibert stigao iz Beograda u Požarevac.

28. juni 1848. Izložen je spisak državnih dobara u Požarevcu koja se putem licitacije izdaju pod zakup.Među ovim dobrima bila su:Ambar na Tabani sa dva koša za 625 groša,kuća u kojoj je bio Okružni sudo (od 1846do 1848) za 240 groša,kića u kojoj je bilo (Načelstvo)za 240 groša,Tatar kafana u čaršiji za 180 groša,Džamija za 288 groša,Taindžinica u čaršiji za 250 groša i još dosta objekata.

28. juni 1911. Sokolsko društvo“Dušan Silni“ iz Požarevca održalo je prvi javni čas iz gimnastike na Vidovdan.

29. juni 1825. Knez Miloš je dao uputstva Požarevačkom sudu da sud ne radi(sudi) nedeljom kao ni za vreme carskih(državnih ) praznika.

25. juni 1835. Nikola-Koca Marković,nekadašnji ortak kneza Miloša u trgovini svinjama,postao je predsednik Državnog saveta.Knez Miloš mu je izdao diplomu za ovu funkciju.Za ovu službu Koca Marković je dobijao godišnju platu od 1.000 i 300 talira.

30. juni 1889. Zbor učitelja za srez Požarevački i Požarevac sa Dnevnim redom: Overe prethodnih zapisnika,izbor izaslanika za učiteljsku skupštinu koja će se održati u Nišu,nadzor osnovnih škola,referat đakona Vasilija Živkovića“Što se deca plaše“.

30. juni 1911. Pozorište „Sinđelić“ iz Niša davalo je predstavu“Čokoladica“-komedija u 4 čina od Pola Gavalta u bašti hotela „Srpska kruna“ u Požarevcu.

1. i 2.jula 1718. Na Mirovnom kongresu u Požarevcu,engleski ambasador Robert Saton koji je učestvovao kao posrednik u sklapanju mira između Austrije,Mletačke republike,sjedne i Turske s druge strane,učinio je posetu glavnom austrijskom pregovaraču generalu Virmontu dva puta za dva dana.

1. juli 1834. Majstor Nastas Cincarin započeo je gradnju odžaka na kasarni u Požarevcu,pregradu(jaz) na Mlavi za vodenicu u Prekaji sa ostalim majstorima sledećih 20 dana.

1. juli 1911. Na opštinskom izboru za varoš Požarevac umesto Petra Martića izabran je za kmeta,sa 487 glasova,Dušan M.Živojinović,fotograf,dok je Petar Novaković dobio 42 glasa.

2. jula 1932. Održana je Skupština Narodnog pozorišta Dunavske banovine u Požarevcu na kojoj je izabrana nova uprava.Za predsednika je izabran: Milan Branković,prota, potpredsednik je bio Mihajlo Krstić,predsednik opštine. Kosta Bogdanović,trgovac je izabran za sekretara, a Milan Obradović,trgovac za blagajnika.

2. jula 1948. Počeo je upis narodnog zajma u Srbiji. Narodni front Grada Požarevca dao je obavezu da će zajam upisati za tri dana.