Foto: Fonet/Zoran Mrđa

Žrtve su često onemogućene da traže pravdu, pa to treba mi da radimo umesto njih, rekao je Vučić prilikom pokretanja trogodišnjeg projekta „Podrška žrtvama i sveodocima krivičnih dela“, koji Evropska unija podržava sa 1,5 miliona evra.

Pravda mora da bude deo celog sistema, a ne samo pravosuđa, ocenio je Vučić. On je konstatovao da je važno da svedoci imaju poverenja u sistem.

Svesnim odbijanjem da se svedoči i kaže istina nanosi se šteta celom društvu, izjavio je Vučić.

Potreban je vrhunski nacionalni mehanizam i da priznamo da se greške događaju i da postoje predrasude, rekao je Vučić, dodavši da se to najčešće događa kada su žrtve pripadnici neke marginalne grupe.

„Sama je to tražila“ je česta rečenica u slučajevima seksualnog nasilja, izjavio je Vučić, uz konstataciju da se pravda ne sme sprovoditi selektivno.

Srbija mora da ima jasnu politiku, u skladu sa evropskim vrednostima, rekao je Vučić. On je izneo podatak da se od 9.753 predstavke građana koje je dobio ove godine 80 odsto odnosi na pravosuđe.

Naši ljudi sudove i dalje ne doživljavaju kao pravične, izjavio je Vučić.

Šef Delegacije EU u Beogradu Sem Fabrici je rekao da su svake godine 15 odsto građana Unije, odnosno oko 75 miliona ljudi, žrtve nasilja.

Potrebno je da žrtve uživaju poštovanje i da se uvažavaju njihova prava. Žrtva mora biti zaštićena od maltretiranja, treba da dobije podršku, da ima brz pristup pravdi i finansijskoj naknadi, ocenio je Fabrici.

Prema njegovim rečima, projekat „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela“ je više vezan za dobrobit građana Srbije, nego za evropske integracije.