Za sada nema opasnosti od izlivanja Toplice 1Foto: Arhiva

Kako je naglasio Paunović, koji je i zamenik komandanta Štaba za vanredne situacije u tom mestu, zbog najavljenih obimnijih padavina i pogoršane hidrometeorološke situacije, sve nadležne službe u gradu su i dalje u pripravnosti, kako bi se, u slučaju potrebe, blagovremeno reagovalo i zaštitili gradjani i materijalna dobra.

Prema njegovim rečima obimna kiša koja je pala na području Topličkog okruga bila je od koristi poljoprivrednim usevima i višegodišnjim zasadima voća.

„Imali smo dug sušni period koji je u značajnoj meri ugrozio rast poljoprivrednih kultura, tako da je ovaj kišni talas dobrodošao usevima i voćnjacima“, rekao je Paunović.