Foto: EPA NIC BOTHMA

Nakon najnovijih analiza, Zavod za javno zdravlje u Požarevcu registrovao je povišene nitrate u vodi u Tribrodu i Kamijevu, a bakterije fekalnog porekla u Kamijevu, Kumanu i Carevcu. Zbog neispravne vode, ona se u ovim naseljima ne sme koristiti za piće i pripremu hrane, već samo kao tehnička, za održavanje higijene.