Foto: MV

Zagađenje vode ustanovljeno je najnovijim analizama Zavoda za javno zdravlje Požarevac, koje su pokazale
mikribiološku neispravnost.

Voda se ne sme koristiti za piće i pripremu hrane, već samo kao tehnička, za održavanje higijene.