Foto: FoNet/ Ognjen Stevanović

U žalbi, preko Rektorata, dostavljenoj Odboru za profesionalnu etiku, predlaže se da Odbor preinači odluku Nastavno-naučnog veća FON, od 28. oktobra 2019. godine.

Kako se precizira u žalbi, u koju je FoNet imao uvid, predlaže se da Odbor disertaciju Malog, pod naslovom „Kreiranje vrednosti kroz proces restruktuiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji“ utvrdi kao plagirani rad.

Podnosioci žalbe predlažu da Odbor „obaveže nadležne organe Univerziteta u Beogradu da uskrate izdavanje doktorske diplome imenovanom kandidatu i da ponište njegovu doktorsku diplomu.

Povezani tekstovi