Verujem da samo zajedno možemo uspešno da se suočimo sa izazovima u zaštiti životne sredine, rekao je Anderson FoNetu uoči sastanka u EU info centru u Beogradu o finansijskoj podršci organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti ekologije.

Anderson je objasnio da civilno društvo ima važnu ulogu u praćenju reformi u zaštiti životne sredine u Srbiji, ali i kao partner u dijalogu.

Direktorka Kancelarije Regionalnog centra za životnu sredinu Ruža Radović je rekla da Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju finansijski pomaže ekološkim organizacijama civilnog društva u Srbiji u jačanju njihovih institucionalnih kapaciteta.

Reč je o ukupnoj sumi od skoro dva miliona evra, precizirala je Radović i dodala da je predviđeno da se program podrške sprovodi do februara 2019.

Cilj je da organizacije civilnog društva preuzmu vodeću ulogu u zaštiti životne sredine, objasnila je Radović.