Na osnovu izveštaja „Puteva Srbije“, a po nalogu „Koridora Srbije“, Saobraćajni institut CIP uradio je analizu dela ove deonice, koja je pokazala da je u osnovu auto-puta umesto čvrstog materijala ugrađivana glina. To je dovelo do pucanja asfalta na delu auto-puta i kosinama.

Prve procene govore da će ovi radovi koštati oko 1,07 milijardi dinara. Nadležnim pravosudnim organima podneta je na postupanje kompletna dokumentacija o izgradnji ove deonice.