Foto: Logo

Posmatrano po sektorima, u januaru 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018. godine zabeležen je pad od 11 odsto u sektoru rudarstva, sektor snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija imao je pad od 9,5 odsto, dok je pad u sektoru prerađivačke industrije bio 3,6 procenata.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama, u januaru 2019. godine, u odnosu na januar prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 9,2 odsto, intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 7,4 odsto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za šest odsto i energije za 5,2 odsto, dok je rast zabeležen u proizvodnji kapitalnih proizvoda za 2,2 odsto.

Iz RZS navode da je obim industrijske proizvodnje u januaru 2019. godine, u odnosu na januar 2018. godine imao pad kod 19 oblasti, koji učestvuje u strukturi industrijske proizvodnje sa 69 odsto, a rast kod 10 oblasti, koje učestvuju u strukturi industrijske proizvodnje sa 31 odsto.

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u januaru 2019. godine, u odnosu na januar 2018. godine, imale su: proizvodnja električne energije, proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala, prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja.

Povezani tekstovi