Skupština Srbije Foto: Bojan Cvejić

Njegov mandat trebalo bi da traje do 23.novembra 2021.godine. Skupština je 14.februara ove godine donela odluku o prestanku funkcije predsedniku Komisije za hartije od vrednosti Predragu Dedeiću koji je 12.decembra 2018.godine podneo ostavku.

Janković je, inače, radio u Centropromu AD, Credit Agrikol banci u Srbiji, bio je berzanski posrednik Eurohipo AD, a među najvećim poslovima u biografiji je naveo redovnu kupovinu trezorskih zapisa po nalogu Treasury sektora Credi Agricol banke (pojedinačni tiket do 500 miliona dinara), prodaja Credit Agricol Life Srbija osiguranja kompaniji AXA S.A. Pariz…

Aleksandra Tomić, predsednica skupštinskog odbora za finansije, obrazlažući predlog o izboru Jankovića, navela je da je on u svojoj karijeri kao “izvršni direktor različitih organizacija imao prilike i spolja i unutra da vidi kako izgleda rad državnih institucija i samog tržišta”

Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta međutim, navela je da radikali smatraju da onaj ko obavlja vlast treba da odgovara za sve segmente društva i dodala da oni retko stavljaju primedbe kod kadrovskih rešenja, međutim, smatra da bi Janković mogao da bude u sukobu interesa. Takođe, zatražila je informaciju o dužini studiranja kandidata.

Povezani tekstovi