Montirane sve mašine 1

Druga faza kineskog kreditnog aranžmana, koja se realizuje u kostolačkom ogranku EPS-a, obuhvata dva velika projekta. Prvi je izgradnja novog bloka B3, snage 350 megavata u krugu termoelektrane „Kostolac B“, a drugi izgradnja šestog BTO sistema, čijim radom će se povećati godišnji proizvodni kapaciteti Površinskog kopa „Drmno“ sa dosadašnjih devet na 12 miliona tona uglja. Potpisanim ugovorom za proširenje kopa predviđena su sredstva u iznosu od 97 miliona dolara. Ovaj projekat na kopu većim delom se finansira iz kineskog kredita, a delom iz sredstava EPS-a koja se odnose na pogonske stanice, odnosno na transportere.

– Isporučilac opreme i ugovorna strana prema EPS-u je kineska kompanija CMEK, koja je u posao uključila svoje podizvođače. Projekat izgradnje novog rudarskog sistema uključuje četiri paketa: rotorni bager, transportere, odlagač i trafostanicu „Rudnik 5“, rekao nam je Danko Beatović, projektni inženjer na šestom BTO sistemu. On dodaje da su završene mašinska i elektro montaža bagera na montažnom placu kopa „Drmno“. Četiri pogonske stanice iz drugog paketa su takođe montirane. Završene su i mašinska i elektro montaža odlagača, u sklopu trećeg paketa. Na sva tri paketa privode se kraju funkcionalne probe.

– Od sva četiri paketa, jedino nisu počeli radovi na izgradnji trafostanice. Ipak, već su prevaziđeni problemi u vezi sa eksproprijacijom zemljišta na lokaciji gradnje i očekuje se da će se tokom februara stvoriti uslovi za početak realizacije tog dela projekta. Formirana je komisija za interni tehnički prijem opreme za prva tri paketa, sa zadatkom odobrenja transporta opreme sa montažnog placa, naveo je Beatović.

Transport opreme, bagera, odlagača i četiri pogonske stanice koje su montirane na montažnom placu PK „Drmno“, očekuje se u toku marta. Urađene su rute za transport četiri pogonske stanice i odlagača, kao i najveći deo transportne rute u dužini od devet kilometara do mesta rada bagera.

– Na transportnom putu za bager imamo jedno kritično mesto – silaznu rampu, gde su u toku intenzivni zemljani radovi. Očekujemo da će taj deo puta biti završen do polovine marta, kada bi bager mogao da se spusti i da početkom aprila krene u transport ka radnoj etaži, prema mestu rada na šestom BTO sistemu. U jednoj varijanti, u zavisnosti od drugih faktora, postoji mogućnost da novi bager „SCHrS 1400“ počne svoj probni rad na sadašnjem petom sistemu. Prema sadašnjem planu, bager sa petog sistema trebalo bi da ide u duži investicioni remont, koji je planirano da traje od dva i po do tri meseca. Ta varijanta još nije potvrđena i sve će biti poznato u narednih mesec dana. Transportu opreme, koji je planiran za sredinu marta i početak aprila, prethodi kompletiranje tračnih transportera duž sistema, naglašava Beatović.

Prema ugovoru, CMEK ima obavezu da izradi četiri pogonske stanice i pet kilometara transportera, od čega je dosad na terenu realizovano 50 odsto posla. „Elektroprivreda Srbije“ je ugovorila kupovinu ostale opreme za kompletan šesti BTO sistem: četiri pogonske stanice i sedam kilometara transportera.

– EPS ovaj deo ugovora finansira iz sopstvenih sredstava i kompletna oprema je isporučena. Trafostanica „Rudnik 5“ je veoma važna za kretanje sistema, jer ne postoje kapaciteti u napajanju postojećim izvorima trafostanica na kopu „Drmno“. Nakon završetka njene izgradnje, koji se planira tokom avgusta, ceo šesti sistem trebalo bi da krene u probni rad, ističe Danko Beatović. U upravnoj zgradi kopa „Drmno“ u toku je i opremanje novog dispečerskog centra za upravljanje i nadzor na šestom BTO sistemu.

Blok B3 koristiće tri miliona tona uglja

Realizacija ugovora sa CMEK-om kao isporučiocem počela je 4. januara 2016. godine sa rokom završetka od 47 meseci. Na osnovu dosadašnje realizacije poslova, realno je da se sve završi u okviru ugovorenog termina. Plan je da šesti BTO sistem počne s radom pre bloka B i imaće dovoljno vremena da se otkriju neophodne količine uglja za snabdevanje novog bloka. Blok B3 koristiće oko tri miliona tona uglja godišnje.

Ukupna vrednost ugovora

Ukupna vrednost ugovora za izgradnju šestog BTO sistema je 97,6 miliona dolara, a vrednost paketa za rotorni bager je 41,6 miliona dolara; za transporter 31,4 miliona dolara, za odlagač 18,9 miliona dolara i trafostanicu „Rudnik 5“ 5,7 miliona dolara.