Napredak Srbije na Duing biznis listi Svetske banke 1Foto: EPA-EFE/SHAWN THEW

Bolja pozicija je rezultat pre svega reformi koje su doprinele da se lakše dobiju građevinske dozvole, smanje administrativne takse, poboljšala pouzdanost napajanja električnom energijom.

Srbije je takođe obezbedila bolju zaštitu manjinskih investitora, objavljivanje transakcija povezanih lica kao vlasničkih i kontrolnih struktura i transparentnost u izveštavaju preduzeća, a olakšano je plaćanje poreza uvodenjem internih rokova za povraćaj poreza na dodatu vrednost.

Napretku Srbije na Duing biznis listi doprinelo je i lakše izvršenje ugovora usled podsticaja za ugovorne strane da zatraže medijaciju.

Po lakoći poslovanja prvorangiran je Novi Zeland, a iza njega su Singapur i Hong Kong.

Među zemalja iz regiona najbolje je plasirana Severna Makedonija koja je na 17. mestu, zatim Slovenija koja je na  37. poziciji, dok je Crna Gora na 50. i Hrvatska 51. mestu.