Foto: B.C.

Od tog broja 468 pritužbi je bilo neosnovano, 31 osnovana pritužba, tri su bile obustave, dok je u toku još 70 postupaka.

Kako Kamatica saznaje građani su se najviše žalili na autoodgovornost 35,3 odsto, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja 25,5 procenata, a zatim i na životno osiguranje, kao i na doborovoljno zdravstveno i putno osiguranje. 

Broj pritužbi na osiguravajuće kuće naglo je porastao pre tri godine, kada je usvojen novi Zakon o osiguranju, i koji se primenjuje od juna 2015.godine. 

„Ovim propisima su društva za osiguranje obavezana da svojim internim aktom bliže urede postupak podnošenja prigovora i odlučivanje o njima. Na ovaj način, obezbeđena je bolja informisanost i zaštita korisnika usluga osiguranja, kao i zakonitost u radu društava za osiguranje, a korisnici su bolje upućeni u svoja prava i mogućnost da ih ostvare u postupku koji se vodi pred Narodnom bankom Srbije“, kažu u NBS. 

U Udruženju osiguravača Srbije smatraju da je novi Zakon o osiguranju stvorio dobre uslove za stabilan razvoj ovog sektora.

„Što se tiče građana, novi zakon obezbedio je maksimalnu transparentnost prilikom kupovine proizvoda osiguranja, kao i veću zaštitu osiguranika i bolji nadzor nad osiguravačima. Zakonom je garantovana dobrovoljnost, što znači da osim u slučajevima koje propisuje zakon, građani sami procenjuju da li im je usluga osiguranja potrebna ili ne, s tim što je omogućeno maksimalno informisanje klijenata o svim elementima koji su bitni pre donošenja odluke o tome da li se zaključuje ugovor o osiguranju. To je bitno zato što građani sada imaju mogućnost da se detaljno upoznaju sa svim informacijama o načinu i rokovima za podnošenje odštetnog zahteva, raskida ugovora i načinima da zaštite svoja prava“, objašnjavaju u Udruženju osiguravača Srbije.