Foto: Stanislav Milojkovic

Iz Ministarstva saobraćaja o tome su stizale najave i ranije, međutim, konkretni podaci nisu postali poznati ni nakon što je Vlada prošlog četvrtka usvojila Uredbu o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju.

U medijima se govorilo da će privilegiju da bude ponovo subvencionisana dobiti Er Srbija, a tu mogućnost nije isključio ni pomoćnik ministra saobraćaja Zoran Ilić. O konkretnim rutama nije bilo zvaničnih najava, ali su se kao potencijalne destinacije u medijima pominjali Istanbul, Pariz, Atina, Solun, Tivat, Moskva, Oslo.

Uredbom je definisano da linija u javnom interesu može biti ona koja se odnosi na rutu ka aerodromu koji opslužuje region ili region u razvoju ili na rutu sa saobraćajem niskog intenziteta (do 100.000 putnika godišnje). Ovakva linija može da se uvede, kako je predviđeno Uredbom, i ako drugi vid prevoza ne zadovoljava potrebe tog regiona ili ako na liniji ne postoji komercijalni interes za obavljanje redovnog saobraćaja. Uslov da linija bude od javnog značaja jeste i da je značajna „za privredni i društveni razvoj Srbije“ ili da postoji potreba za uvođenjem redovne linije zbog multilateralnih ili bilateralnih ugovora.

Uredbom se definišu i kriterijumi za avio-prevoznike, a to su srazmera između obaveza koje nastaju iz obavljanja avio-prevoza i ekonomskih potreba regiona, cene i uslovi, kao i učinak svih prevoznika koji bi vozili na toj liniji. Među kriterijumima je i dostupnost drugih vidova prevoza, na primer, da li postoji železnički prevoz za određenu liniju s vremenom putovanja kraćim od tri sata. Definisani su i kriterijumi za svaku liniju ponaosob, odnosno mora da postoji određeni obim saobraćaja, broj frekvencija na dnevnom, nedeljnom, mesečnom, godišnjem nivou, a u obzir se uzima i cena i uslovi prevoza, karakteristike aviona i eventualne pogodnosti za obavljanje avio prevoza.

„Ako pogodnosti za obavljanje avio-prevoza na liniji u javnom interesu obuhvataju kompenzaciju koja se daje avio-prevozniku, ona ne sme da premaši iznos koji je potreban za pokriće neto troškova, uzimajući u obzir odgovarajući prihod koji zadržava avio-prevoznik, kao i razumnu dobit“, navodi se u Uredbi.

Sredstva za kompenzaciju, ističe se, obezbeđuju se u budžetu Republike za kalendarsku godinu.

Oni koji „dobiju“ liniju od javnog značaja dužni su da poštuju Uredbu, ali i da o eventualnoj obustavi prevoza šest meseci ranije o tome obaveste nadležno Ministarstvo. Ukoliko prevoznik jednu od prethodne dve stvari ne ispoštuje, odnosno ukoliko se ne pridržava Uredbe ili ne obavesti Ministarstvo na vreme, kazniće se sa 500.000 do dva miliona dinara. Za odgovorno lice kazne su od 50.000 do 150.000 dinara.

Kada je pomoćnik ministra saobraćaja Zoran Ilić najavio da će se iz budžeta subvencionisati „linije od javnog značaja“ iz Niša ka desetak evropskih gradova, rekao je da očekuje da na javnom tenderu „učestvuje Er Srbija, ali nije isključeno da se jave i druge avio kompanije“.

Kako smo prošle sedmice već pisali, od 2014. zaključno sa 2017. godinom za koje imamo finansijske izveštaje, država je subvencionisala Er Srbiju sa ukupno 181 milion evra. Prema ugovoru sa Etihadom država je imala obavezu subvencionisanja aviokompanije do kraja 2016. godine, ali su našli način da „pomognu“ i 2017. i to sa 20 miliona evra od čega je 12 miliona bilo na ime podrške na osnovu strategije razvoja turizma.

Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže za Danas da mu nije jasna logika da država subvencioniše kompaniju naročito u civilnom vazduhoplovstvu gde su vrlo rigidni propisi.

– To bi trebalo da bude korporativna stvar, da se sve reguliše na slobodnom tržištu, a kod nas sve dobija utopijske oblike. Ne razumem, ako će se linije od javnog interesa uvoditi tamo gde su manje razvijeni krajevi, šta to znači? Teško da će one koji žive u tim regionima zanimati toliko međunarodni promet, kad oni čeznu da autobusom dođu do Beograda – ističe Bušatlija. On kaže da mu nije jasno zašto se to radi ukoliko sve nije deo dnevne politike. „Možda sada država pokušava da se iskupi građanima i biračima Niša zbog toga što su im uzeli Aerodrom“, napominje Mahmud Bušatlija.

Povezani tekstovi