Novi status Trepče? 1Trepča Foto: Wikipedia

Rudarski kompleks je podeljen na tri jedinice, od kojih je jedna locirana na severu zemlje i njome će upravljati Srbi.

Bord supervizora je sastavio nacrt statuta i sada je potrebno da to usvoje vlada i parlament.

Za razliku od drugih javnih preduzeća, Trepčom neće upravljati jedan izvršni direktor, već će imati upravljački odbor.

Uz izvršnog direktora i njegovog zamenika, u odboru će biti šefovi poslovnih jedinica koje će imati mogućnost odlučivanja i upravljanja preduzećem.