Foto: N1

…, ili prema Gradu Nišu, koji je doneo takvu odluku, kao ni dokument u kojem se navodi da takve obaveze “sigurno” postoje, upozoravaju opozicija i Inicijativa “Ne damo niški aerodrom”.

– Niste verovali da će u Niš stići brojni investitori, da će se nezaposlenost smanjiti, da će biti izgrađen Klinički centar…, a sve to se dogodilo. Ne morate ni sada da verujete da će država ulagati u razvoj Aerodroma, pa će se to sigurno dogoditi-  tvrdio je gradonačelnik Niša Darko Bulatović na sednici Skupštine grada, održanoj prošlog petka, na kojoj je doneta odluka o besplatnom ustupanju imovine, osnvačkih prava i udela Niškog aerodroma Republici. Ovakva “ocena” trebalo je da predstavlja odgovor na pitanje opozicije: da li postoje pisane garancije da će Republika zaista realizovati obećanja o ulaganjima u Aerodrom i grad, koja su republički zvaničnici, inače, davali isključivo usmeno.

Resorna ministarka Zorana Mihajlović više puta je kazala da će država po besplatnom preuzimanju Niškog aerodroma “nastaviti da ulaže velika novčana sredstva u njegov razvoj, opremu i bezbednost“, što će doprineti „povećanju broja putnika i uvođenju novih linija“. Mihajlović je kazala da će Vlada „uložiti deset miliona evra“ , pre svega u novi toranj, infrastruktru i bezbednost. Ona je dodala da će na Aerodromu “ostati zaposleni, broj linija i cene aerodromskih usluga”. Prema dostupnim podacima, nijedno od tih obećanja nije „zapisano“ u republičkim, a ni gradskim aktima.

Mihajlović, kao i drugi državni i gradski zvaničnici su u javnom istupanjima, kao i na sednici Skupštine grada, tvrdili da besplatno preuzimanje Aerodroma od strane države “omogućava i oslobađanje“ Grada ugovorne obaveze prema Ministarstvu odbrane da isplati oko 60 miliona evra za dobijanje aerodromskog i drugog zemljišta, ukupne površine 157 hektara, a koju je Grad do sada „izvršio sa manje od jedan odsto“. Ovaj ugovor je zaključen 2009., a ugovorna obaveza Grada je oročena na 2020. godinu.

Ipak, u zaključku Vlade, donetom 29. marta, u kojem je „preporučeno“ da Gradsko veće i Skupština grada Niša pripreme odluke o besplatnom ustupanju Aerodroma Republici, navedene su samo obaveze Grada i Aerodroma prema Republici, ali ne i obaveze Republike prema Gradu i Aerodromu. Prema navodima Vlade, obaveze Republike prema Gradu- u vezi sa plaćanjem zemljišta i prema Aerodromu- u vezi investiranja u razvoj, samo su „eventualne“.

 

– Preporučuje se Gradu Nišu da pripremi pregled svih obaveza koje bi Republika Srbija eventualno preuzela po prenosu prava svojine, a koje proističu iz Ugovora o prenosu vlasništva civilnog dela kompleksa Aerodroma „Konstantin Veliki“, između Ministarstva odbrane i Grada Niša… Preporučuje se Gradu Nišu i Javnom preduzeću „Aerodrom Niš“ da pripremi i odgovarajuca akta za prenos svih ugovornih obaveza tog javnog preduzeća, koje se odnose odnose na njegovo poslovanje iz delokruga obavljanja poslova aerodromskog operatera, radi eventualnog prenosa dela ili svih obaveza na budućeg aerodromskog operatera- navodi se u zaključku Vlade.

Mladen Jovanović, član Inicijative „Ne damo niški aerodrom“ i predsednik Upravnog odbora Nacionalne koalicije za decentralizaciju, veruje da ni u ugovoru o prenosu vlasništva nad Aerodromom „Konstantin Veliki“, koji bi uskoro trebalo da zaključe Grad i Vlada, neće biti preciznije navedene obaveze Vlade prema Nišu i aerodromu.

– I u zaključku Vlade jasno su navedene samo obaveze Grada, kao i da će ih Vlada selektivno preuzeti. To može da znači i da ona uopšte neće preuzeti obavezu da isplati zemljište, koje je prikazivano kao najveće „breme“ Grada zbog kojeg Aerodrom treba pokloniti državi. Dakle, grad je blanko i bez ikakvih garanacija dao svoj Aerodrom, a država je moćna i samo će od njene dobre volje zavisiti da li će i koje obaveze preuzeti- kaže Jovanović za Danas.

U zaključku Vlade je navedeno da grad Niš mora da pripremi sve odluke koje će obezbediti prenos na Republiku Srbiju „celokupne imovine civilnog dela kompleksa aerodroma ’Konstantin Veliki’“, kao i „celokupne imovine i osnivačkih prava  JP ’Aerodrom Niš’“. Grad  mora da pripremi i odluke kojima se obezbedjuje prenos sertifikata sa „Aerodroma Niš“ na „buduceg operatera“. Skupština grada nije odlučivala o prenosu sertifikata,  pošto je to u nadležnosti rukovodstva Aerodroma, odnosno budućeg direktora koga će postaviti Vlada.

 

„Budući operater“ pred Upravnim sudom

Inicijativa „Ne damo niški aerodrom“  najavila je da će pokrenuti upravni postupak zbog niza propusta u odlukama o poklanjanju Niškog aerodroma, među kojima je i deo u zaključku Vlade u kojem se navodi da će sertifikati biti preneti na „budućeg operatera“, bez navođenja o kojem pravnom licu je reč. Izvori bliski Aerodomu pretpostavljaju da se radi o „Aerodromima Srbije“, ali i upozoravju da taj operater ne ispunjava uslove za tu vrstu prenosa.

 

Gradonačelnik Niša i dalje odbija da odgovori Danasu

Gradonačelnik Niša Drako Bulatović juče nije odgovorio na pitanja Danasa da li se već znaju obaveze Republike prema Gradu i Aerodromu i hoće li one biti unete u ugovor između Grada i Vlade. Na taj način nastavljeno je odbijanje Bulatovića da odgovori na pitanja našeg lista, koje traje mesecima.