Paunović: Opštini Paraćin ne treba mala hidroelektrana 1Foto: Opština Paraćin

„Sa stanovišta opštine je MHE objekat koji je potpuno nepotreban a koji potencijalno može narušiti životnu sredinu ili izgled reke Grze u tom delu i eventualno naneti štetu turističkim potencijalima našeg izletišta. To je nešto što nam ne koristi a može da šteti. Zbog toga opština ne podržava taj projekat“, kazao je Paunović za agenciju Beta.

Paunović je dodao da je opština dužna da primenjuje zakon i ukoliko je po zakonu moguće graditi takve objekte opština to ne može sprečavati svojom slobodnom voljom već mora primenjivati propise.

Opština Paraćin je investitoru Milošu Matejiću, vlasniku preduzeća za proizvodnju električne energije MHE Hydromat energy iz Topole, izdala dozvolu za gradnju septembra prošle godine jer je imao sve pribavljene uslove od nadležnih republičkih institucija, ali je nakon prikupljenih 5.000 potpisa gradjana, koji su dostavili i dokaz o propustima prilikom izdavanja dozvole, donela odluku da se ipak protivi gradnji.

„Posle odluke Skupštine da je opština Paraćin protiv izgradnje mini hidroelektrane na Grzi, upućeni su dopisi svim republičkim institucijama koje su, s jedne strane izdale uslove potrebne za izgradnju ovakvog objekta, a s druge strane i republičkim inspekcijama koje treba da provere kvalitet tih izdatih uslova“, rekao je Paunović.

Do sada je dobijen odgovor od vodoprivredne inspekcije koja smatra da nije nadležna za proverava uslove Javnog preduzeća Srbijavode.

„Dobili smo odgovor Zavoda za zaštitu prirode koji se izjasnio na osnovu navoda opštine i navoda iz peticije gradjana, da su te informacije već od ranije zavodu poznate i da ostaje pri datim uslovima koje dozvoljavalju izgradnju MHE“, kazao je Paunović.

Takodje, urbanistički inspektor kojem je upućen dopis smatra da nije nadležan da postupa u ovom slučaju i da je potrebno da Ministartstvo gradjevine u upravnom postupku odluči o mogućem poništenju građevinske dozvole.

„Opština smatra da je ispravan zahtev građana kojim se traži da se ne gradi MHE. Opština sa druge strane ne može samovoljno da primenjuje zakon što znači da je opština dužna da postupa prema onome što propisi kažu. Ukoliko investitor dobije sve potrebne saglasnosti koje su ispravne, opština mora da izda građevinsku dozvolu“, rekao je Paunović.

U peticiji građani navode da jezero na koje treba da se priključi MHE nije legalizovano jer ne postoji u katastru kao objekat.

„Mislimo da nije moguće dozvoliti priključenje na objekat koji nije legalizovan. Preduzeće Srbijavode bi mogle da legalizuju ovaj objekat i da onda daju uslove za priključenje. To je put koji je po zakonu moguć. To bi bio razlog za poništenje sadašnje građevinske dozvole. Zato je u ovom momentu bitno izjašnjenje Srbijavoda, kazao je Paunović.

Direktor Turističke organizacije Paraćina Aljoša Gligorijević je rekao da izletište Grza ima netaknutu prirodu i da bi tako trebalo i da ostane.

„Pre tri godine je ovo područje oko vrela Grze proglašeno spomenikom prirode treće kategorije. Turistička organizacija Paraćin i opština Paraćin, kao i Ministarstvo trgovne, turizma i telekomunikacija uložili su svoje napore i svoja sredstva kako bi ovaj netaknutni deo prirode ostao sačuvan“, rekao je Gligorijević.

U tom popularnom izletištu ne samo za Praćinace već i za turiste iz celog Pomoravskog okruga, uredjene su staze, postavljene kante za otpatke, klupe, putokazi, kao i info table o zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama.