Foto: Fonet

On je podsetio sve da je i dalje dobar deo privrede u „sivoj“ zoni.

– U tekstilnoj industriji 300 milione evra godišnje je u sivoj zoni, oko 50 miliona evra u industriji otpada – istakao je Miletić, podsetivši da dva velika sektora poljoprivreda i građevinarstvo i dalje imaju veliki problem sa ilegalnim poslovanjem.

Upitan da navede koja bi to mera trebalo prioritetno da se usvoji ne bi li se efikasnije suzbila siva ekonomija u domaćoj privredi, Miletić je rekao da je to digitalizacija poslovanja i dalja fiskalizacija. On je istakao kako i dalje 40 odsto privrede nije obuhvaćeno fiskalnim kasama.

Za rukovodioca jedinice za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor Dragana Pušaru najefikasnija mera bila bi, kako je istakao, sve što pomera kapacitete inspekcije.

– Uvođenje e-inspektora je sledeći veliki korak, na njemu radna grupa radi od novembra, a očekujemo da će od 15. oktobra početi da radi tržišna, sanitarna, upravna i inspekcija rada – rekao je Pušara i naglasio da će uvođenjem ovog sistema biti povezano 130 registara, čime će sve inspekcije na republičkom nivou biti povezane.

I za predsednika Odbora za borbu protiv nedozvoljene trgovine FIC-a Gorana Pekeza ključno je unapređenje inspekcijske službe. Konkretno, kako je rekao, povećanje plata inspektorima.

– Broj inspektora, njihove plate, spremnost i motivacija. Bez popravke te udarne pesnice koja bi trebalo da sprovodi zakone ne može da bude bolje. Zato pozdravljam naznake Vlade da poboljša materijalni položaj inspektora – istakao je Pekez na panelu „Privreda i javna uprava na istom zadatku: Godina borbe protiv sive ekonomije“, u organizaciji Samsunga i Color media communications.