Foto: Aleksandar Veljković

Stručnjaci Addiko banke predviđaju da će se trenutni budžetski suficit i niži troškovi finansiranja odraziti u vidu smanjenja javnog duga koje može dostići nivo ispod 60 odsto BDP u 2018. godini.

Projekcija za 2019. godinu je, takođe, povećana za 0,5 odsto na četiri odsto, uz investicije kao jedan od ključnih pokretača rasta, na osnovu stranih direktnih investicija u proizvodne delatnosti, javnih rashoda, znatne privredne dobiti, niske cene finansiranja i smanjenja poreza na dobit preduzeća u 2019. godini.

U analizi se navodi da će lična potrošnja zabeležiti najveći rast u proteklih deset godina koji se bazira na rastu zaposlenosti u privatnom sektoru, velikom skoku doznaka iz inostranstva, nižim troškovima servisiranja duga, smanjenju stepena zaduženosti i prilivu sredstava od turizma.

U 2018. i 2019. godini, za Srbiju se predviđa rast iznad proseka regiona jugoistočne Evrope, nešto iznad tri odsto. Rezultati na polju fiskalne politike u Srbiji i dalje nadmašuju očekivanja, ali održive strukturne promene zahtevaju veći zamah reformi. Konsolidovani budžetski suficit je dostigao 50,6 milijardi dinara za sedam meseci 2018. godine, a primarni suficit je iznosio 124,3 milijarde dinara.

Očekuje se da će se budžetski suficit smanjiti na 0,5 odsto BDP, posle čega će se vratiti u ravnotežu u 2019, u obe godine kao rezultat rasta javnih rashoda i smanjenja poreza na zarade koji tek treba da budu definisani u 2019. godini. Stručnjaci Addiko banke navode da se očekuje nastavak smanjenja javnog duga ka 50 odsto BDP do kraja 2019. godine, zahvaljujući trenutnom ubrzanju rasta BDP, održavanju primarnog suficita i jačem dinaru.