…gde je nedeljama ručno prebacivala kamenje, ističe se u mišljenju poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković.

O diskriminaciji Danke Simić Danas je mesecima pisao, jer je njeno „napredovanje“ u firmi u kojoj je od 1983. najpre radila kao laborantkinja, do fizičkog radnika u kamenolomu krenulo od trenutka kada je njen suprug Milenko Simić u ovoj fabrici izabran za predsednika sindikata.

„Imajući u vidu da su opisani postupci rukovodstva kompanije usledili nakon imenovanja supruga D. S., M. S., za poverenika sindikalne organizacije, a da kompanija nije ponudila dokaze kojima bi opovrgla tvrdnje navedene u pritužbi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je, po sprovedenom postupku, u skladu sa pravilom o preraspodeli tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije pravilom iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, utvrdio da je D. S. neopravdano stavljeno u nejednak položaj na radu, na osnovu ličnog svojstva svog supruga – članstva u sindikalnoj organizaciji“, navodi se u mišljenju Poverenika od 21. marta ove godine.

Kompaniji Ravnaja preporučeno je da preduzme sve potrebne mere kako bi otklonili posledice diskriminatornog postupanja prema Danki Simić, ali i da donese Kodeks ravnopravnosti kako bi sprečila diskriminaciju i unapredila ravnopravnost u fabrici. Ravnaji i njenom direktoru Aleksandru Savanoviću preporučeno je i da ne krše antidiskriminacione propise. Ravnaja ima 30 dana da postupi u skladu sa mišljenjem Poverenika, a ukoliko to ne učini, Poverenik ima pravo da napiše opomenu na koju poslovodstvo kompanije neće moći da se žali.

Danka Simić je, kako smo pisali više puta, najpre radila u fabrici na mestu laboranta. Međutim, kada je njen suprug izabran na mesto predsednika sindikata i kada se pobunio zbog neisplaćenih zarada i doprinosa Danka je premeštena na mesto čistačice, a tokom novembra i decembra prošle godine i na težak posao pomoćnog radnika, gde joj je između ostalog posao bio da ručno izbacuje kamenje.

Samostalni sindikat građevinarstva je krajem decembra podneo pritužbu poverenici za rodnu ravnopravnost u kojoj se žalio na odnos poslovodstva Ravnaje iz Malog Zvornika i lično direktora Aleksandra Savanovića zbog, između ostalog, polne diskriminacije. U toj pritužbi, između ostalog, navodi se da je „direktor Savanović nastavio sa nepopularnim merama prema Simić Danki i naredio upravniku kamenoloma Spasenović Nebojši, da je uputi na rad u RJ Kamenolom i tamo ručno prenosi kamenje težine 2-3 kilograma sa jednog mesta na drugo, uz prethodno ručno čišćenje kamena od zemlje, sama, dok mašine stoje“.

Nakon što je Danas objavio prvi tekst o Danki Simić, ona je odlukom direktora vraćena u fabričke prostorije na mesto čistačice, ali je to potrajalo svega dva dana. Na pisanje našeg lista reagovala je inspekcija rada, koja je 30. novembra otišla u vanredni inspekcijski nadzor.

Poslovodstvo Ravnaje, koju je pre šest godina privatizovalo preduzeće MBA Miljković, inspekciji je dalo na uvid ugovore o radu sa Dankom Simić iz kojih se vidi da je ona, nakon što je odbila da ode na biro, morala da pristane na potpisivanje ugovora sa radnim mestom „pomoćni radnik“. Sa Dankom Simić, koja je tog dana bila na bolovanju, niko iz nadležne šabačke inspekcije nije razgovarao. Na pitanja da li su dobili mišljenje Poverenika za ravnopravnost, kao i da li i kada imaju nameru da prema njegovoj preporuci njegovoj, od direktora fabrike kamenih agregata Aleksandra Savanovića juče nismo dobili odgovor.