Poverenica: Važni sindikati u borbi protiv diskriminacije zaposlenih 1Foto: Medija centar

Janković je govorila o diskriminaciji žena na tržištu rada u okviru skupa „Žene i tržište rada u Srbiji – ka uspostavljanju balansa rodne ravnopravnosti“ koju je organizovao Savez samostalnih sindikata Srbije, saopšteno je iz njene kancelarije.

Ona je naglasila da drugi važan partner treba da budu poslodavci i istakla da među njima vlada veliko interesovanje za Kodeks ravnopravnosti, koji je prošle godine izradila institucija Poverenika.

Sve je više kompanija koje nam se javljaju, što pokazuje njihovu spremnost da sa nama kreiraju ravnopravne uslove za rad, što na kraju doprinosi boljim poslovnim rezultatima poslodavaca, istakla je Janković.

Napominjući da institucija Poverenika vodi veći broj strateških parnica zbog diskriminacije pred sudovima širom Srbije, kao i da postoji vrlo visok procenat postupanja po preporukama institucije, poverenica ukazuje da je vidljiv napredak u shvatanju da se diskriminacija ne može tolerisati.

Prema njenim rečima, podaci iz prakse Poverenika pokazuju da su žene spremnije da prijave diskriminaciju na poslu, kao i da se ona najčešće dešava po povratku sa porodiljskog odsustva ili odsustva radi nege deteta.

Ona je naglasila da nepovoljan položaj žena na tržištu rada ilustruju i razlike u zaradama, koje se najviše ogledaju kroz rad u određenim, slabije plaćenim profesijama, u kojima su pretežno žene.

Ipak, borba protiv diskriminacije u oblasti rada ne može biti uspešna ukoliko se ne promene stereotipi o rodnim ulogama, koji štete ne samo ženama nego i muškarcima, istakla je poverenica.

Naglasila je da država i poslodavci moraju da omoguće zaposlenima balans između privatnog i poslovnog života, da obezbede uslove za vaspitanje dece i brigu o starijim članovima porodice, jer se bez toga ne može graditi ravnopravno društvo.

O položaju žena na tržištu rada u Evropi i aktivnostima sindikalnih organizacija u zaštiti prava zaposlenih govorila je sekretarka Evropske konfederacije sindikata Monserat Mir Roka, koja je istakla neophodnost jačanja koncepta socijalne Evrope i većeg ulaganja države u standard građana i građanki, navodi se u saopštenju.