Protić: Zakonska zaštita potrošača neusklađena sa EU 1Foto: Pixabay / stevepb

Kako je istakao programski menadžer Centra za evropske studije Dušan Protić, zaštita potrošača je jedna od najznačajnijih tekovina EU i predstavlja značajan elemenat evrointegracija Srbije.

Protić ističe da je zakonodavstvo koje reguliše pitanje zaštite potrošača u Srbiji uglavnom usklađeno sa pravilima EU, ali problemi postoje u primeni tih rešenja, dok je sudska zaštita u tom segmentu u Srbiji simbolična.

On smatra da je pitanje zaštite prava potrošača u praksi dodatno marginalizovano i da se stiče utisak da ekonomske vlasti nisu dovoljno fokusirane na to pitanje.

Član srpskog pregovaračkog tima sa EU Nebojša Lazarević istakao je da je pregovaračka platforma za poglavlje 28 koje se bavi zaštitom prava potrošača skoro spremna, izuzev segmenta o duvanu, i očekuje se da bi to poglavlje moglo da bude otvoreno u ovoj godini.

Učesnici okruglog stola konstatovali su i da je Srbija malo tržište, sa samo sedam miliona potrošača, i da se na njemu lako stvara monopolska pozicija.