Foto: pixabay/ rawpixel

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), a mentori dolaze iz 16 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Pravo na učešće u programu imaju mikro, mala i srednja preduzeća kao novoosnovani privredni subjekti koji nisu stariji od tri godine od dana objavljivanja javnog poziva, postojeći privredni subjekti koji su registrovani pre marta 2016, kao i klasteri i zadruge.

Javni poziv za besplatnu mentoring uslugu otvoren je do 1. juna.

Navedeno je da je do sada uslugu mentorstva u Srbiji koristilo oko 2.000 korisnika, a u tim preduzećima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

„Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata“, piše u saopštenju.

Javni poziv, uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, na internet stranama akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) i u štampanom obliku u ARRA.

Povezani tekstovi