Foto: Đorđe Popović

Time je potvrđeno pisanje Danasa da su tenderski uslovi postavljeni tako da su odgovarali samo jednom kupcu – Elijusu, odnosno firmi čiji je manjinski vlasnik brazilski farmaceutski gigant EMS, a većinski vlasnik takođe brazilska firma Gronin, iza koje stoje nepoznata lica.

„Komisija za sprovođenje postupka prodaje kapitala „Galenike“ donela je odluku kojom predlaže Ministarstvu privrede da odobri dalje učešće u postupku kompaniji „Aelius“ i odbaci prijavu „Amicus SRB“. Otvaranje finansijske ponude kompanije „Aelius“ predviđeno je za 26. oktobar 2017. godine. Komisija je odluku donela na današnjoj sednici, nakon što je pregledala dopunjenu dokumentaciju i konstatovala da ponuđač „Aelius“ (povezano lice kompanije EMS Brazil) ispunjava kvalifikacione uslove, dok ponuđač „Amicus SRB“ (povezano lice investicionog fonda HBM Švajcarska) nije dostavio traženu dokumentaciju“, navodi se u saopštenju Ministarstva privrede.