Foto: Logo

Sindikat je zatražio da Ministarstvo ima u vidu postupanje poslodavca MBA “Ratka Mitrovića- Niskogradnja” sa predlogom da se uvrsti u crnu listu kao nepoželjan poslodavac.

-Zaposleni kod navedenog poslodavca, nemaju plaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje, zbog čega od septembra 2017.godine nemaju overene zdravstvene legitimacije i ne mogu da ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Sindikat kod poslodavca se u više navrata obraćao direktoru zahtevajući overu zdravstvenih legitimacija, ali bez uspeha. (Dopisi u prilogu). U periodu od septembra 2017. do februara 2018.godine, na radnom mestu je preminulo 6 radnika zbog nemogućnosti da se blagovremeno leče, navodi sindikat u pismu ministarki Mihajlović.

U pismu je navedeno da se Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije u ime članova sindikata zaposlenih kod ovog poslodavca obratio Ministarstvu finansija, poreskoj upravi i nadležnom inspektoratu rada zahtevajući preduzimanje mera, kako bi zaposleni ostvarili prava po osnovu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. (Dopisi u prilogu).

Za poslodavca MBA „Ratko Mitrović-Niskogradnja“ karakterističan je netolerantan stav prema Sindikatu i nosiocima funkcija u sindikatu, a što se vidi iz sledećih činjenica:

Predsedniku Sindikalne organizacije Čolić Miletu, otkazan je ugovor o radu 3.06.2013.godine, a poslodavac plaća ogromne novčane kazne jer ne želi da postupi po Rešenju Inspektora za rad br. 117-00-1389/2013-04, i imenovanog vrati na rad do donošenja pravosnažne odluke suda, a spor za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu je još uvek u toku, ističe se u pismu.