„Diplomatski odnosi Srbije i Japana datiraju iz 1882. godine, a sporazum o trgovini i plovidbi iz 1959. i on nam je dao status najpovlašćenije nacije u trgovini. Ono što mi danas imamo u odnosima Srbije i Japana to je skroman obim našeg izvoza, visok deficit i niska pokrivenost uvoza izvozom. U 2017. godini ukupna razmena dve zemlje iznosila je 166,9 miliona, a u prvom polugođu ove godine 104 miliona američkih dolara“, rekao je Marko Kovačević, rukovodilac Centra za evropske integracije Privredne komore Srbije.

Izvršna direktorka Japanske poslovne alijanse u Srbiji Danijela Čabarkapa rekla je da je više od stotinu pristunih srpskih kompanija na seminaru potvrda da postoji veliko interesovanje srpske privrede za saradnju sa Japanom.

„U našoj saradnji vidimo pozitivne trendove, jedan od njih je i nedavno osnivanje asocijacije JPAS, koja okuplja japanske kompanije, njihove partnere u Srbiji i kompanije koje bi to želele da postanu. Drugi dobar signal je organizacija prvog Dana dobavljača sa japanskim kompanijama 17. oktobra“, navela je ona.

Bojan Šćepanović, direktor KAIZEN™ instituta, objasnio je razliku između vladajuće zapadne i japanske poslovne filozofije. Dok se na Zapadu teži krupnim i skokovitim rezultatima, japanska KAIZEN™ filozofija preporučuje male , ali svakodnevne korake, u kojima svaki čovek i svaki deo sistema daje svoj doprinos konstantnom unapređenju. Poslednjih godina i u Srbiji sve veći broj kompanija počinje da primenjuje KAIZEN™ principe u svom poslovanju.

Jednodnevni seminar u Privrednoj komori Srbije održan je u organizaciji Japanske poslovne alijanse u Srbiji (JPAS) i Evropske mreže preduzetništva u Srbiji – Privredna komora Srbije, u saradnji sa Kaizen institutom i Japanskom organizacijom za spoljnu trgovinu (JETRO).

Ovaj seminar predstavlja i svojevrsni uvod u Drugi KAIZEN™ kongres u Srbiji, u organizaciji KAIZEN™ Instituta i JPAS-a, koji će biti održan 24. i 25. septembra u hotelu Kraun Plaza u Beogradu, a koji će okupiti 300 profesionalaca iz KAIZEN™ prakse.